TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

1) Kế toán tổng hợp: 01 người

Nội dung công việc:

+ Giám sát tất cả các quy trình kế toán thông thường như theo dõi công nợ, ghi sổ nhật ký cộng với các bút toán kết chuyển hàng tháng

+ Theo dõi và thực hiện tất cả các tài khoản thanh toán phải kiểm tra kích hoạt và giao dịch dây

+ Hỗ trợ các phòng ban liên quan trong quá trình đối chiếu tài khoản hàng tháng

+ Theo dõi quá trình đối chiếu tài khoản được ủy quyền

+ Giám sát thủ tục ghi nhận dữ liệu hàng tháng.

+ Phân tích các tài khoản sổ cái khác thường xuyên.

+ Chuẩn bị ghi sổ nhật ký và tổng hợp sổ cái cho các tài khoản phụ.

+ Hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các chi phí nội bộ trong công ty.

+ Theo dõi việc đối chiếu tài khoản, thuế và việc tính toán bao gồm chi phí kế toán cộng với quá trình ghi nhận dữ liệu của nhà máy.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – kiểm toán, kế toán tài chính doanh nghiệp

- Kinh nghiệm với vị trí kế toán hoặc kế toán tổng hợp từ 02 năm tại các Công ty có hạch toán vào phần mềm và thanh toán hồ sơ trực tiếp.

- Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp

- Sử dung thành thao phần mềm MISA

- Nhanh nhẹn, tư duy tốt, có khả năng xử lý excel tốt, có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

- Có khả năng chịu áp lực công việc tốt, có tinh thần cầu tiến, yêu nghề và chuyên tâm với công việc.

2) Kế toán thanh toán: 01 người

Nội dung công việc:

- Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại hồ sơ, chứng từ thu tạm ứng, thu góp vốn, thu vay… Lập phiếu thu, chi, theo dõi doanh thu bán hàng và định khoản kế toán.

- Ghi sổ kế toán, chi tiết tiền mặt, sổ chi tiết tạm ứng, sổ chi tiết các tài khoản

- Theo dõi các hợp đồng kinh tế phát sinh cho từng phòng ban

- Kiểm tra, trình ký các khoản chi của các phòng ban liên quan theo đúng quy định

- Hàng ngày ghi nhận doanh thu hàng hóa theo dói kịp thời công nợ phải thu phải trả chi tiết và tổng hợp về các phòng ban khi có yêu cầu.

- Đối chiếu hằng ngày về số dư quỹ (Ngân hàng & tiền mặt ) với thủ quỹ. Cuối tháng lên biên bản kiểm kê quỹ.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – kiểm toán, kế toán tài chính doanh nghiệp

- Có kinh nghiệm làm kế toán thanh toán tại các Công ty có hạch toán vào phần mềm và thanh toán hồ sơ trực tiếp.

- Sử dung thành thao phần mềm MISA

- Có kinh nghiệm kế toán thanh toán, công nợ

- Nhanh nhẹn, tư duy tốt, có khả năng xử lý excel tốt, có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

- Có khả năng chịu áp lực công việc tốt, có tinh thần cầu tiến, yêu nghề và chuyên tâm với công việc.

ĐĂNG KÝ

- SĐT liên hệ: 0945 034 584 (Ms Thảo – KTT) or 0981 669 883 (Mr Sơn - HCNS)

- Địa chỉ VP: số 33, ngõ 63e, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, tp Vinh, NA

- Gmail: thucphamtuphuong@gmail.com


Bài viết khác

0963578663

Nem chua Thanh Hóa Tứ Phương tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook