Công ty TNHH SX & DV Tứ Phương

1. Giới thiệu chung

Tên tổ chức: Công ty TNHH SX & DV Tứ Phương

Ngày thành lập: 11/06/2016

Mã số doanh nghiệp: 2901853014

Địa chỉ: 75 Đinh Công Tráng – Thành Phố Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Website: http://nemtuphuong.com/

Website lập ngày: 04/03/2017

Mục đích: Bán hàng và giới thiệu sản phẩm của Công ty TNHH SX & DV Tứ Phương sau khi sản phẩm đã được các cơ quan nhà nước kiểm định và được phép lưu hành trên thị trường.
 


Bài viết khác

0969 454 157

Nem chua Thanh Hóa Tứ Phương tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook