Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng của Nem Tứ Phương

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng 
-----------------
a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

- Dùng để giao dịch, giao hàng với Khách hàng
b) Phạm vi sử dụng thông tin;

Nội bộ công ty và khách hàng.
c) Thời gian lưu trữ thông tin;

-  1 năm
d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

- Bộ phận đóng hàng, giao hàng.

- Cơ quan chức năng khi có yêu cầu
đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

ĐT: 0974 888 799

Công ty TNHH SX & DV Tứ Phương
Địa chỉ: 75 Đinh Công Tráng - Thành Phố Vinh - Nghệ An

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Liên hệ đến: Công ty TNHH SX & DV Tứ Phương
Địa chỉ: 75 Đinh Công Tráng - Thành Phố Vinh - Nghệ An 

ĐT: 0974 888 799
f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

khi có kiếu nại, khách hàng  Liên hệ đến: Công ty TNHH SX & DV Tứ Phương Địa chỉ: 75 Đinh Công Tráng - Thành Phố Vinh - Nghệ An ĐT: 0974 888 799

để giải quyết khiếu nại.


Bài viết khác

0963578663

Nem chua Thanh Hóa Tứ Phương tại TP Vinh, Nghệ An qua Facebook