• [NGHỆ AN] MỞ ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN TẠI CÁC HUYỆN

  [NGHỆ AN] MỞ ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN TẠI CÁC HUYỆN

  Quyền lợi:
  1. Là đại lý độc quyền duy nhất của Tứ Phương tại địa bàn.
  2. Hưởng ngay mức chiết khấu quy định theo từng loại sản phẩm, dịch vụ* (Mục chiết khấu).
  3. Được tư vấn và hỗ trợ về kỹ thuật liên quan đến các kỹ năng sử dụng sản phẩm, dịch vụ và phục vụ cho việc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.
  4. Đại lý được cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu về sản phẩm, dịch vụ của Tứ Phương
  5. Tham dự các chương trình đào tạo, hội thảo do Tứ Phương tổ chức.
  6. Quà tặng và thưởng với đại lý có doanh thu bán hàng cao trên tháng.
  7. Được hỗ trợ trực tiếp từ các nhân viên phát triển thị trường của Tứ Phương
  8. Được cam kết và đảm bảo trả chiết khẩu đúng thời hạn.

 1